Loading...

Welkom bij Loon- en Aannemersbedrijf van der Es

Grondwerk t.b.v. tuin en bouw.

Wij verzorgen al uw grondwerk voor de aanleg- of renovatie van uw tuin. U kunt hierbij denken aan: verzorgen zandbed, aanleg van terras en oprit grondverbetering, bemesting, uitgraven bouwput en aanpassen van grond-nivo

Riolering aanleg en ontstopping

Oude riolen bestaan vaak nog uit (zo gehete) gres buizen. Deze buizen hebben vaak een slechte onderlinge verbinding. Boomwortelen dringen dan makkelijk in het riool door. Met als gevolg lekkage en verstoppingen in het rioolsysteem.

Drainagesystemen en waterberging

Drainage wordt toegepast om water in de grond versneld af te laten voeren. Om in de tuin de juiste vochtigheid te krijgen dient eerst de grond en onderlaag beoordeeld te worden. Alleen de aanleg van drainage is niet altijd afdoende.

Wat kan Loon- en Aannemersbedrijf van der Es zoal voor u betekenen?

Wij verzorgen sloopwerk van complete woningen, schuren, etc. of delen daarvan. Denk aan bijvoorbeeld een oude uitbouw die vergroot dient te worden of herbouw. Sloopmateriaal wordt ter plaatse gescheiden.

Sloopwerk

Voor transport van de te leveren producten maken wij gebruik van tractoren met kipper en vrachtwagens. Voor de afvoer van afval of andere materialen (groenafval, puin, grond, zand, etc.) zetten wij ook wel een vrachtwagen met knijpbak in.

Transport

In de winter verzorgen wij onder andere het sneeuw- en ijsvrij houden van diverse bedrijfs- en winkel lokaties. Maar ook particulieren en instellingen zijn uiteraard welkom om van onze diensten gebruik te maken.

Gladheidsbestrijding

Voor een strakke en stevige kering tussen tuin en water. Of voor de aanleg van een tuin met hoogte-variaties, kunnen wij een beschoeing plaatsen. Veelal gebruiken wij hiervoor houten paal-schot constructies, ook kunt u kiezen voor steen of beton.

Walbeschoeiing

Het beste gereedschap voor de juiste oplossing. Altijd.

OFFERTE AANVRAGEN